NZS Uniwersytetu Wrocławskiego

Dzisiaj trochę z archiwum, czyli sesja dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławski, czyli w skrócie NZS UWr. Już niedługo w nowym semestrze szykuje się jeszcze lepsza edycja, a więc jeżeli jesteś studentem/ką UWr i jesteś zainteresowany/a, sprawdź http://nzs.uni.wroc.pl/
Zapraszam osobiście, Ciebie :)


Today, some from the archives, session for the Independent Students Association, University of Wroclaw, in short - NZS UWr. Coming soon to a new semester is gearing up even better editing, so if you're a student of UWr and you're interested in, check http://nzs.uni.wroc.pl/
I invite you personally, You :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...