Internet Day II

Spotkania z cyklu Internet Day mają przysłużyć się popularyzacji wiedzy na temat nowych trendów w Internecie, niestandardowych rozwiązań w reklamach, czy też prezentacji najciekawszych startup-ów, a wszystko to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktycznym ujęciu. Ostatnie spotkanie odbyło się 26 listopada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - zapraszam na relację fotograficzną!

Meeting of Internet Day are created to serve the popularization of knowledge about new trends on internet, custom solutions in advertising or presenting interesting startup, and all this not only in theory, but also in practical terms. Last meeting was held on 26 November at the Institute of Journalism at the University of Wroclaw - welcome to the photography gallery from it
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...