Dreamland, czyli fotografie w Firleju

Jak co miesiąc, czyli tak regularnie jak tylko pojawiają się nowe wernisaże wystaw fotograficznych we wrocławskim Firleju, tak ja również staram się zamieszczać fotograficzną wizytówkę każdej wystawy. Tym razem atmosfera do ich stworzenie była bardzo fajna, a przecież każdy wie, że w tego typu zdjęciach najważniejsza jest praca z modelem - w tym przypadku modelką i autorką wystawionych fotografii - Dorotą Wróblewską. Zdjęcia przedstawione na wystawie są akurat całkowicie z innego świata estetyki i maniery niż mój, ale to właśnie uznaję za bardzo cenne doświadczenia i inspiracje. Zapraszam!

P.S.: ponieważ teraz jest okres kiedy wszyscy dają sobie prezenty, ja również postanowiłem taki zrobić wszystkim czytelnikom bloga oraz śledzących fanpage na fb i dlatego tutaj jest inna wizytówka, niż tam.
Tutaj link: http://www.facebook.com/wojciechgajewski.photography

Like every month or so on a regular basis as soon as there are new previews of photographic exhibitions in Wroclaw Firlej, so I also try to upload a photo card of each exhibition. This time the atmosphere of creation was very cool, and yet everyone knows that in this type of work the most important is a good connection with a model - in this case, model and author of exposed photographs - Dorota Wróblewska. Pictures presented in the exhibition are just completely in another world of aesthetics and manners than mine, but I find it is a very valuable experience and inspiration. Welcome!

Note: because now is the time when we all give each other gifts, I also decided to do it on the blog and for all the readers who follow fanpage on fb, and therefore here is another card, than there.
Here's the link: http://www.facebook.com/wojciechgajewski.photography


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...