Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Most Rędziński

Budowa obwodnicy Wrocławia została podzielona na 3 zadania. Jednym z nich jest budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi, długości ok. 1,8 km. Wykonawcą jest Mostostal/Acciona, a koszt robót budowlanych to ok. 577 mln zł. Wraz z pełnomocnikiem ds. Euro 2012 - Michałem Jarosem, oraz rzeczniczką wrocławskiego oddziału GDDKiA Joanną Borkowską, odwiedziłem most, którego budowa zbliża się ku końcowi.

W drugiej połowie stycznia zakończyły się prace przy betonowaniu ostatnich segmentów konstrukcji ramion pylonu Mostu. Pylon osiągnął wtedy docelową wysokość 122 m. Po ukończeniu betonowania ramion pylonu, inżynierowie rozpoczęli prace przy kotwieniu 160 want, czyli stalowych lin przymocowanych do pylonu oraz do pomostów. Każda taka kotwa musi zostać zamontowana w sposób perfekcyjny, pod różnymi kątami, ponieważ będzie przenosić ciężar konstrukcji pomostów na pylon. Dlatego też ich ustawienie jest wymierzane laserowo. W tej chwili zostało podwieszonych 110 want.


Największy w Polsce , 4 na Świecie i 2 w Europie most betonowy podwieszony do jednego pylonu.

Zakończenie prac na moście planowane jest w czerwcu tego roku. Cała obwodnica wraz z mostem przez Odrę zostanie oddana do ruchu w wakacje, po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

O tym, jak skomplikowana jest konstrukcja mostu, świadczy elektroniczny system monitoringu. Stan techniczny budowli będą nieustannie nadzorować kamery i czujniki, które na bieżąco będą przesyłać obraz do biura zarządu autostradą. Ewentualne uszkodzenia, także te spowodowane warunkami atmosferycznymi zostaną natychmiast wykryte, a następnie usunięte.

Przy budowie Mostu Autostradowego pracuje ok. 500 osób.Most Rędziński w liczbach
 • łączna powierzchnia pomostów – ponad 64 tys. m2
 • długość mostu – 1742m, w tym część podwieszona 612 m na 160 wantach
 • powierzchnia- 70 tys. m2, czyli dwukrotnie większa niż powierzchnia mostu Siekierkowskiego i ponad 5 krotnie większa niż Świętokrzyskiego
 • długość want – 26 km, co daje 1200 km lin, a to 8200 km drutu, czyli odległość od pylonu do Tokio.
 • wysokość pylonu 122m, czyli o 8 m wyżej niż taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki                w Warszawie i 32 m więcej niż wysokość pylonów mostu Siekierkowskiego i 34,5 mostu Świętokrzyskiego.
 • do budowy pylonu wykorzystano: ponad 12 tyś. m3 betonu – taką ilość betonu musiało przywieźć ok. 1200 „gruszek” i ponad 4300 ton stali


   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...